Felhő alapú rádiós hozzáférési hálózatok vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Fazekas Péter
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Dolgozatomban bemutattam azt a problémát, amivel jelen helyzetben szembe kell nézniük rádiós hozzáférési hálózatnak és azok üzemeltetőinek. Ez a probléma nem más, mint a forgalom növekedés. Továbbá bemutattam az eddig használt bázisállomás elrendezéseket, majd prezentáltam egy újat, ami energia és költséghatékonyan tudna szembeszállni a forgalomnövekedés problémájával. Ez a rendszer nem más, mint a centralizált rádiós hozzáférési hálózat, amelynek bemutattam az előnyeit és a megvalósítás során jelentkező kihívásokat. Továbbiakban bemutattam ennek a rendszernek a tovább gondolt verzióját, ami a virtualizált rádiós hozzáférési hálózat, avagy Cloud-RAN. Ennek az elrendezésnek egy lehetséges verzióját részleteztem, majd vázoltam a rendszer előnyeit és hátrányait. E fejezet végén pedig ejtettem néhány szót a rendszert érintő fejlesztési irányokról.

Dolgozatom második felében bemutattam az általam készített szimulációs modellt, továbbá ejtettem néhány szót a MATLAB környezetről. Mind ezek után rögzítettem, hogy milyen metrikák szerint vizsgáltam a szimulációs eredményeket. A szimulációs paraméterek definiálása után rögzítettem a futtatások eredményét képekkel, majd táblázatok és grafikonok segítségével bemutattam a metrikák szerinti eredményeket. Végezetül összegeztem az eredményeket és véleményeztem az esetleges modell továbbfejlesztési irányait.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.