Felhő alapú vízminőség monitorozó áramkör tervezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kovácsházy Tamás
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A vízminőség ellenőrzésére több bevett gyakorlat létezik ivóvíz, szennyvíz és technológiai víz esetében egyaránt. A számos kémiai paraméter egyidejű vizsgálata sokszor nem teszi lehetővé, hogy ezeket a vizeket emberi jelenlét nélkül mérjük és távolról megfigyelhessük, pedig az igény nagy lenne rá. A vízparaméterek között az akvarisztikában, akvapóniában és talán a szennyvízkezelésben két hasznos – ha nem a legfontosabb – jellemző a vezetőképesség és pH, melyek egyszerű potenciometrikus szenzorokkal mérhetők. Ezen jellemzők trendszerű változásából, a hőmérséklet adatokkal összevetve következtethetünk a vízi kultúra megváltozására, akár fontos kémiai paraméterek megváltozására is.

A Hunify Laboratories Kft. egyik K+F fejlesztése egy általános sziget üzemben is működő vízminőség ellenőrző eszköz, amely NB-IoT linken egy adatbázisba menti a vízparamétereket. A dolgozatom célja a rendszert alkotó modulok, szenzorok megismerése, részvétel a koncepció kidolgozásában és a mérőeszköz elektronikának az elkészítése. Tekintettel a feladat nagyságára, a feladatom az elektronikus tervek elkészítése és bemérése, illetve az áramkör élesztése és a szenzorok tesztelése, melyhez szoftveres támogatást másik kolléga ad.

A szakdolgozat során megismertem a problémakör hátterét. Utánajártam, milyen szempontok teszik fontossá a víz megfelelő mérését. Információt gyűjtöttem a víz főbb paramétereiről és megvizsgáltam, hogy ezek milyen összefüggésben állnak az élővilág alakulásával. A megszerzett információk alapján kiválasztottam a megfelelő szenzorokat, mikrokontrollert és a NB-IoT modult. Gyakorlatot és tapasztalatokat szereztem az Altium Designer szoftverrel és a digitális áramkörtervezéssel kapcsolatban. A blokkvázlat alapján megterveztem a kapcsolási rajzot a szenzorokhoz és a hozzájuk tartozó kiegészítő áramkörhöz. Az így kapott kapcsolási rajz alapján kialakítottam a megfelelő és általam legoptimálisabbnak vélt NYÁK tervet.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.