Felsőoktatási szakterületi adattár SAP Business Warehouse alapú tervezése és implementálása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gajdos Sándor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Az adattárházak, mint a döntéstámogatás hatékony eszközei az utóbbi évtizedekben elterjedtek a külföldi és hazai versenyszférában – például pénzintézeteknél, telekommunikációs vállalatoknál –, majd megjelentek a nyugat-európai országok és az USA állami szervezeteinél is. A magyarországi felsőoktatásban európai uniós források bevonásával 2010-ben vették kezdetüket az adattárház alapú vezetői információs rendszer bevezetési projektek. Ezek a rendszerek lehetőséget teremtenek arra, hogy az egyetemek és főiskolák kielégítsék döntéstámogatási igényeiket, illetve teljesítsék adatszolgáltatási kötelezettségeiket az őket felügyelő szervezetek felé.

Az adattárházak felsőoktatási intézményeknél való bevezetése számos kérdést vet fel. Ilyenek például a felsőoktatási – tágabb értelemben véve költségvetési- szervezetek sajátosságainak feltárása és ezeknek az adattárház projektekre való hatásának elemzése, vagy a pénzben kifejezhető megtérülés vizsgálata helyett optimális sikerességi mutatók definiálása.

A szakdolgozat az üzleti informatikai megoldások piacán széles körben elterjedt SAP Business Warehouse (BW) adattárházat mutatja be, melynek bevezetése legalább az egyik magyarországi egyetemen jelenleg is folyamatban van. A tervezés és implementáció során ennek az – adattárház projektjét már megkezdett – egyetemnek az igényeiből kiindulva készítek egy szakterületi adattárat.

A dolgozat első felében bemutatom az SAP BW és NetWeaver programcsomag felépítését, a BW metamodellt és data flow-t, a forrásrendszerekből való adatkinyerés módszereit, a BW alapú adattárház fejlesztés és a business content alkalmazásának lehetőségeit, majd egyes, a BW alapú adattárházak kiaknázását lehetővé analitikus eszközöket.

A dolgozat második felében előbb röviden bemutatom a konkrét ügyféligényeket, majd ismertetem egy gazdálkodási-pénzügyi adatpiac business content alapú fejlesztési tervét. Ezt követően bemutatom az implementáció menetét és eredményét, különös tekintettel az elkészült rendszernek a klasszikus adattárház modellhez való viszonyára. Végezetül értékelem az implementáció eredményeit, kitekintést nyújtok további felsőoktatási adatpiacok megvalósításának lehetőségeire, és összegzem a tapasztalataimat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.