Felületszerelt induktivitás forrasztási hibáinak vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Hurtony Tamás József
Elektronikai Technológia Tanszék

A szakdolgozat feladatomban egy felületszerelt 3D transzponder tekercs vizsgálatával foglalkoztam. Célom egy olyan numerikus szimulációs modell kidolgozása volt, amely alkalmas a felületszerelési technológia során alkalmazott forrasztási folyamat során, a tekercs forrasztott kötéseiben ébredő termomechanikai feszültség modellezésére.

Modelleztem a teljes alkatrészt, majd különböző megfontolásokat alkalmazva addig egyszerűsítettem a modellt, mely alkalmas volt tranziens szimulációk futtatására. A modellhez szükséges fizikai paramétereket részben kísérleti úton részben szakirodalomi adatokra alapozva határoztam meg. Első megfontolásból egyszerűsített modellt összehasonlítottam az eredeti modellel a végeselem háló csomópontjainak száma alapján, mechanikai deformáció és termikus viselkedés szempontjából. Sikeres összehasonlító szimulációk után validáltam a modell alkalmazhatóságát egyszerű kísérletek segítségével. Ezt sikeresen tovább vittem a második megfontolásból egyszerűsített modellre is. Megadtam, hogy a verifikált modell anyagi paramétereinek mely határai között nem vét számottevő numerikus hibát. Meghatároztam a hitelesített egyszerűsítést használó modell forrasztott kötéseiben ébredő mechanikai feszültséget tranziens megoldóval.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.