Félvezető lézerdióda automatizált karakterizációja

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gerhátné Udvary Eszter
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Az optikai távközlés napjainkban egyre nagyobb szerepet tölt be a híradástechnika világában. Vezetékes (üvegszálas) megvalósítása számos előnnyel rendelkezik a korábbi technológiákkal szemben. Az optikai szálakon átvitt jelek csillapítása nagyságrendekkel kisebb, a biztosított sávszélesség pedig nagyobb, mint például egy sodort érpáron vagy koaxiális kábelen átvitt jelnél. Lehallgatása is csak az optikai szál meghajlításával érhető el, ami pedig rögtön detektálható.

Jelen tanulmány egy optikai mérés automatizálásának megvalósítását mutatja be. Automatizált mérésekre jelentős igény van ma már minden iparágban. Gyorsítja a termelést, minimálisra csökkenti az emberi munkával járó folyamatokat és az ezzel együtt járó esetlegesen előforduló hibák számát is.

A mérés adott lézerdiódák karakterizációjának automatizálását végzi el. A dolgozat végighalad a lézerdiódákkal kapcsolatban felmerülő fontosabb fogalmak, eszközök és műszerek ismertetésén. Mindezek után a vezérlést végző Agilent VEE program ismertetését követően, a mérésvezérlő környezetben elkészült program bemutatása és értékelésével zárul a dolgozat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.