Felvonó modell vezérlése PLC-vel

OData támogatás
Konzulens:
Oláh István
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Napjainkban a programozható logikai vezérlők (Programmable Logic Controller) az iparban széles körben elterjedtek. A legkülönbözőbb irányítási és vezérlési feladatokra használják ezeket az eszközöket. Fontos, hogy az egyetemről kikerült hallgatók naprakész és a mérnöki gyakorlatban is jól hasznosítható tudással rendelkezzenek. A diplomamunkám célja éppen ezért egy olyan segédeszköz létrehozása volt, amely segíti a hallgatókat a PLC programozás fortélyainak elsajátításában. Ezáltal az elméletben tanult ismereteket a megfelelő segédeszközöket használva a gyakorlatba ültethetik át, ami a későbbi munkavállalás során is hasznos tapasztalatokkal szolgálhat nekik. A választásom ezért egy PLC-vel irányítható, laboratóriumi keretek között használható felvonóra esett.

A munkám irodalomkutatással kezdődött: első lépésként a napjainkban használt felvonókat tanulmányoztam. A PLC alapú irányítások alapvetői jellemzőit is ismertettem, külön kitekintést nyújtva az általam használt hardverekre. A liftek főbb típusainak és azok különböző funkcióinak áttekintése után az itt megszerzett tudást a gépészeti tervezésnél hasznosítottam. A laboratóriumi körülmények miatt a tervezés során külön figyelmet szenteltem a felvonó modellel szemben támasztott speciális igényeknek: ilyen a kompaktság, könnyű beüzemelés és intuitív kezelőfelület. A mechanikai tervezés során CAD programban terveztem meg a liftmodellt. Ezután a villamos tervezés keretein belül az egyes elektronikai eszközök kiválasztása és a vezérlés elektronikájának megtervezése történt meg. Utolsó nagyobb egységként a PLC vezérlés programját is megírtam. A diplomamunka igazi mechatronikai feladatnak bizonyult: a gépészeti, villamosságtani és informatikai ismeretekre egyaránt szükségem volt a tervezési folyamat különböző lépéseinél.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.