Femtoszekundumos impulzusok alakformálása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Horváth Gábor
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Jelen diplomaterv célja, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Atomfizika Tanszékén folyó femtoszekundumos lézeralkalmazásokhoz kapcsolódó fejlesztések egy irányzatáról, az akusztooptikai eszközök tervezéséről, készítéséről és impulzusformálási kísérletekben való alkalmazhatóságáról ismertetőt adjon. Tárgyalja a tanulmányozott akusztooptikai jelenségek fizikai alapjait, az ultrahang által vezérelhető törésmutatójú anizotróp közegekben fellépő jelenségeket és összefüggéseket, az akusztikus gerjesztés létrehozásának szempontjait, valamint az elvet kihasználó berendezések tervezésébe is betekintést ad. Beszámol ezen eszközök minősítési szempontjairól, az Atomfizika Tanszéken a jelenlegi gyártástechnológiájáról és annak nehézségeiről, valamint taglalja annak továbbfejelsztésére tett, az arany termokompressziós kötésén alapuló kísérleteket és az e célból tervezett elektronikus hőszabályozó eszközt. Végül az akusztooptikai eszközökkel végzett sikeres impulzusformálási mérések bemutatására kerül sor.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.