Fenntartható város energetikai kiértékelő rendszer

OData támogatás
Konzulens:
Polgári Beáta
Villamos Energetika Tanszék

A XXI. századra egyre sürgetőbbé válnak a környezet terheléséből és a rendelkezésre álló erőforrások kimerítéséből származó problémák, amelyek kezelésére a fenntartható fejlődés bevezetése, terjedése jelenthet megoldást. A városok ideális egységnek bizonyulnak ahhoz, hogy ennek a szemléletmódnak a térnyerését tanulmányozzuk, mivel globálisan az emberek több, mint 54 százaléka városokba sűrűsödik, és a világ szén-dioxid kibocsátásának csaknem 75 százaléka is hozzájuk köthető. A különböző települések természetesen különböző mennyiségben járulnak hozzá ehhez a szennyezéshez, kijelölhetők követendő példavárosok és olyan városok is, amelyeknek jelentős fejlődésre van szükségük. A követendő példák megtalálásához, illetve a városok rangsorban való elhelyezéséhez szükség van egy értékelő rendszerre, ami nem csak elvégzi a besorolást, de aminek segítségével a legelmaradottabb területek is könnyen detektálhatóak.

A dolgozatom során ismertetem a fenntarthatóság témakörét a hozzátartozó területek problémáival. Ezt követően az energetikára fókuszálva bemutatok néhány megoldási lehetőséget, amelyekkel a környezet terhelése csökkenthető, valamint példavárosokat és példaprojekteket, ahol ezeket a technológiákat sikeresen és eredményesen alkalmazzák. Ezután a megvalósított értékelő rendszerek, értékelési módszerek kerülnek részletezésre, amelyek segítségével, bizonyos tanulságokat levonva, megalkotom a saját fenntartható város energetikai kiértékelő rendszeremet, amely igyekszik megfelelni az előző bekezdésben megfogalmazott követelménynek.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.