Fenntartható város energetikai kiértékelő rendszer

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Németh Bálint
Villamos Energetika Tanszék

A fenntartható fejlődés (sustainable development) olyan fejlődési folyamat, ami „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket”. A szakdolgozat tartalma a fent leírt gondolat körüljárása két európai főváros állapotán keresztül a hozzá kapcsolódó megközelítések segítségével.

Megértéséhez, valamint az indokoltság okához a fenntarthatóság fogalmi leírása járul hozzá konkrét területekre vetítve, eljutva a városokig, melyet részletesebben taglalok. A településekre fordított kiemelkedő figyelem relevanciája a továbbiakban az urbanizációs folyamatok jelenlétével kerül indoklásra, melynek átfogóbb ismertetésére, aktualitásának szemléltetésére egy külön bekezdés szolgál, eljutva a Smart City kezdeményezés fogalmához.

A Smart City és fenntartható város értelmezése korlátokba ütközik, nem létezik egzakt defínició. Ennek hiányában a Smart City, mint egész, majd annak aldimenziói kerülnek meghatározásra, azokat kifejtve és részletesen tárgyalva. A továbbiakban a fenntartható város és Smart City fogalmi anomáliák összehasonlítása következik, rávilágítva különbségeikre, valamint a köztük meglévő párhuzamra.

A fogalomtár bővítését követően a város „Smartságának” tényezőire fordítok figyelmet, majd már meglévő, gyakorlati példákkal szemléltetem megvalósításainak lehetőségeit a vizsgált városokon keresztül.

A fent említett városok fejlettségének illusztrálására szolgál „Smartsági fokuk”, melynek megállapítása egy fuzzy logikán alapuló szoftver áll rendelkezésre. A számítás konkretizálása előtt a módszer matematikai alapelvei kerülnek bemutatásra. Ezt követően röviden ismertetésre a használt szoftver, majd a kapott eredmények.

Az érzékletes kimenetekből a városok összehasonlítására kerül sor, rávilágítva az elmaradottabb, kritikus területekre, melyek felzárkóztatásáról lehetséges gyakorlati megoldásokat keresek és a végző konklúzió levonásával zárul.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.