Ferromágneses anyagok hiszterézis-viselkedésének modellezése végeselemes térszámítási környezetben, roncsolásmentes anyagvizsgálati alkalmazással

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gyimóthy Szabolcs
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Az ipar számos területén használnak ferromágneses anyagból készült szerkezeti elemeket.

Ezen elemek roncsolásmentes vizsgálata nagyon fontos anyagi és biztonsági szempontok miatt is.

Van egy a mágneses minor hiszterézishurkok szisztematikus mérésén és kiértékelésén alapuló eljárás, amely alkalmas ferromágneses szerkezeti elemek roncsolásmentes vizsgálatára.

Ezt a módszert a mágneses hiszterézist leíró Preisach-modell alapján fejlesztették ki, és számos esetben sikeresen alkalmazták a ferromágneses anyagokban bekövetkező szerkezeti változások nyomon követésére.

Ez eddigi mérések folyamán a mágneses térerősség eloszlása az anyag belsejében nem volt figyelembe véve, pedig ez nagyon fontos a mérési adatok pontos kiértékelése szempontjából.

A diplomamunkámban bemutatok egy általam implementált numerikus szimulációs programot.

Ez a program nemlineáris hiszterézises anyagot is tartalmazó mágneses térszámítási feladat megoldására alkalmas.

Egy egyszerű példán keresztül bemutattam a program működését.

Elvégeztem a roncsolásmentes mérési elrendezés szimulációját.

A szimulációs eredmények megtalálhatók a diplomamunkában.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.