Feszültségcsökkentő DC-DC átalakító DSP alapú irányítása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Balogh Attila
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Ahogy a dolgozat címe is mutatja, diplomatervem egy DSP irányítású feszültségcsökkentő DC-DC átalakító tervezési és megvalósítási lépéseinek bemutatásával foglalkozik.

A téma rövid felvezetése után, a második fejezetben azt mutatom be, hogy milyen paraméterek rögzítésével lehetséges egy ilyen berendezés megtervezéséhez szükséges specifikáció összeállítása, valamint azt, hogy ezek ebben a konkrét esetben hogyan lettek megválasztva.

A harmadik fejezet a főköri elemek méretezésével foglalkozik. Ennek kapcsán a feszültségcsökkentő alapkapcsolás működésének megértéséhez szükséges elméleti háttér is ismertetésre kerül. A fejezet végén a főköri félvezetők kiválasztásának menetét ismertetem.

A negyedik fejezet a megvalósítandó eszköz kapcsolási rajzának összeállításáról szól. Ebben a részben kerül ismertetésre az eszközön megtalálható áramköri részek működése, illetve az ezekhez tartozó méretezési lépéseket is bemutatom.

Az ötödik fejezetben a kapcsolási rajz alapján elkészülő nyomtatott huzalozású lemez megtervezésének lépései kerülnek terítékre.

A hatodik fejezetben az eszköz összeszerelésének nehézségeit, illetve az élesztés és bemérés lépéseit ismertetem. Ebben a szakaszban mutatom be, hogy miként készítettem fel az eszközt arra, hogy a szabályozó algoritmust megvalósító szoftvert rá lehessen tölteni.

A hetedik fejezet fogja össze az átalakító szoftverének kifejlesztése során elvégzendő lépéseket. A szabályozást végző jelprocesszor sajátosságai mellett, bemutatom az implementálandó szabályozót, meghatározom annak paramétereit. Természetesen az is ismertetésre kerül, hogy ez miként megvalósítható a választott jelprocesszor segítségével.

A dolgozat végén értékelem az elvégzett munkát, rávilágítok azokra a tervezés során elkövetett hibákra, melyek kiküszöbölésével az eszköz minősége tovább javítható lenne.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.