Feszültségletörés és hatása kisfeszültségű hálózaton

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Dán András
Villamos Energetika Tanszék

Szakdolgozatomban a feszültségminőséggel, azon belül is a feszültségletöréssel foglalkoztam. Mindezt főként a hazai és külföldi szakirodalomra, egyetemi jegyzetekre, előadásokra, mérési eredményekre, valamint az ide vonatkozó szabványra támaszkodva dolgoztam fel. Felépítését tekintve, próbáltam több, (számomra logikusnak tűnő) fő fejezetre osztani a dolgozatot. Az első részben a szabványokról, azon belül az IEC 61000-4-11 szabványról lesz szó, itt próbáltam a legfontosabb részeket kiemelni. Ezután következik a feszültségletörés definíciója és mérési módszere, majd pár szó a mérőműszerekről. A sorban következő három nagyobb terjedelmű blokk a letörés keletkezése, terjedése és kiértékelése. A keletkezésen belül a fő hangsúlyt a zárlatok kapják, mivel alapvetően ezek okozzák a feszültségletöréseket, de röviden a zárlathárítás folyamata is ismertetése kerül. A terjedés témakörben először a nagy és középfeszültségű hálózatot vizsgáltam, majd ezután a fázisszög ugrásról írtam, a végén pedig ismertetem a középfeszültségű hálózatról kisfeszültségre terjedő kimaradás, és egyfázisú földzárlat okozta letörést. Ezen belül egy részegységben foglalkoztam a letörés irányának meghatározási módjairól (részletesebben a több helyen elhelyezett feszültségmérés és a feszültség-áram megváltozás módszerről), az okozott problémákról, majd a letörés hatásainak csökkentéséről is írtam, hogy milyen módon és milyen alkalmazások segítségével lehetséges. Ezután egy külön kis alfejezetben a kiserőművek viselkedését ismertettem. A következő nagyobb blokk a mérések kiértékelését tárgyalja, ezen belül a hangsúly az érzékenységi görbéken, és e görbék problémáin van. A részegység végén kerül bemutatásra az adott statisztika alapján általam elemzett kisfeszültségű berendezések kiesési eseményei. A dolgozat végén a hazai és nemzetközi statisztikai mutatókról, (ezen belül is a fontosabbnak mondhatókról), továbbá a letörés kompenzálásáról írtam. Az utolsó rész a napjainkban és a jövőben lezajlódó hálózatfejlesztési stratégiákról és a szabványosításról szól.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.