Firmware frissítő alkalmazás fejlesztése különböző típusú processzorokhoz

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Orosz György
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A diplomatervben a beágyazott eszközök alkalmazói programjának egyik frissítési

lehetőségét mutatom be. Kifejtem, hogy miért hasznos a frissítéssel foglalkozni, milyen

gyakorlati előnyökkel jár a frissítés, ezután bemutatom a frissítést végző szoftverek

megkívánt tulajdonságait. Ennek alapján kiválasztok a frissítő fejlesztéséhez egy olyan

fejlesztőkörnyezetet, amely jelentősen támogatja a frissítő tulajdonságainak

implementálását, majd ismertetem a fejlesztőkörnyezetet, és a fejlesztést segítő

legfontosabb részeit kiemelem. Ezt követően a frissítő PC oldali rendszertervét

részletezem és az ott szereplő egyes modulok funkcióit tisztázom. Ennek végeztével a

frissítő beágyazott oldali rendszertervének tárgyalásába kezdek. Ebben elkülönítem a

különböző eszközökre azonosan megírt modulokat a módosítást igénylő moduloktól.

Bemutatom, hogy a modulok milyen feladatokat látnak el, és ezt milyen működéssel

érik el. Ehhez kapcsolódóan kitérek a frissítés tesztelésére szolgáló hardver eszközök:

egy ATmega128-as mikrokontroller és egy Blackfin 537-es DSP ismertetésére. Ezután

teszteredményeket mutatok. Végül összegzem az elvégzett munkát, és továbbfejlesztési

lehetőségeket is felvázolok.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.