Fiziológiai, pszichológiai állapotváltozás követése beszédhang vizsgálattal

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vicsi Klára
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Dolgozatomban átlagos életet élő, dolgozó személyek beszédében, hangjában bekövetkező változásokat vizsgáltam kötött szöveg felolvasása esetén. Ez egy olyan kutatási terület, melyről kevés információ áll a rendelkezésünkre. Hétköznapi életünk során rendkívül sok tényező befolyásolhatja beszédünket (kedélyállapot, fáradtság, stressz). Dolgozatom célja ezen tényezők beszédre gyakorolt hatásainak a vizsgálata, és egy olyan adatbázis létrehozása, amely a későbbi kutatásokban jó referenciaként szolgál az eredmények összehasonlításához.

Dolgozatomhoz három hónapon keresztül rögzítettem felvételeket, amik elkészítéséhez tíz személy volt a segítségemre. A kutatásban résztvevő személyek egy fonetikailag kiegyensúlyozott szöveget olvastak fel heti két alkalommal. Dolgozatomban az irodalmi áttekintést követően ismertetem az adatbázis létrehozásának folyamatát. Az általam rögzített hanganyagokat fonémaszinten címkéztem és szegmentáltam. A vizsgált akusztikai paraméterek kinyerését követően értékeltem a kapott eredményeket.

A kapott eredményeket a dolgozat második felében ismertetem. Az eredmények kiértékelésekor vizsgáltam, hogy az egyes személyek beszédében megfigyelhetőek-e a fiziológiai és pszichológiai állapotváltozások hatásai. Ezen felül kutatásom másik fontos pontja, a kutatás ideje alatt a személyeknél bekövetkező változások vizsgálata az egyes akusztikai paraméterek esetén.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.