Flexibilis RF kommunikációs modul fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kollár Zsolt
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Napjainkban az ISM sávot számos eszköz használja, így az ebben a sávban felépített vezeték nélküli kommunikáció esetén mindenképp számolnunk kell a környező eszközök által keltett interferenciával. Mivel az interferencia nem állandó az egész sávban, a kommunikáció megbízhatósága növelhető egy olyan modullal, mely - a kognitív rádió mintájára - képes dinamikusan váltani a használt frekvenciát. A váltásra akkor kerül sor, ha a kommunikáció egyes paraméterei - átviteli sebesség, hibaarány - az éppen használt frekvencián nem kielégítőek vagy az egész kommunikáció megszakad. A frekvenciasávok közötti váltás megoldható úgy, hogy a kommunikációs modult több rádiófrekvenciás eszközből építjük fel, melyek más-más frekvenciasávokat - és akár más kommunikációs protokollokat - használnak.

Szakdolgozatom témája egy adaptív kommunikációs modul fejlesztése egy Bluetooth modul és egy 868 MHz-es rádiós modul felhasználásával. A feladat megoldásához először is szükséges a felhasználható eszközök által alkalmazott modulációs eljárások elméleti alapjainak megismerése. Ezt követően kerülhet sor egy prototípus megtervezésére és elkészítésére. Az elkészített modulban felhasznált rádiófrekvenciás eszközöket ezután konfigurálnom kell és el kell készítenem hozzájuk egy vezérlőszoftvert. A kész modul ekkor alkalmassá válik a tesztelésre és mérések elvégzésére.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.