Flickermérő pontosságának vizsgálata időben változó amplitúdójú harmonikus feszültségtorzítás hatására

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Dán András
Villamos Energetika Tanszék

Jelen dolgozatban megvizsgálom a szabványos flickermérő műszer válaszát különböző, időben változó amplitúdójú harmonikus feszültségtorzítás hatására. Megvizsgálom a szakirodalomban fellelhető eredményeket a harmonikusok okozta villogásról, és ennek flickermérőre gyakorolt hatásáról. A laboratóriumban mért eredmények összevetésre kerülnek egy digitális modellen végzett szimuláció eredményeivel, kiértékelésre kerülnek a különböző hibák és pontatlanságok, számba veszem ezek lehetséges megoldásait. A mérés és szimuláció során a harmadik és az ötödik harmonikus hatásait vizsgálom, ám a modell kialakításában szempont, hogy tetszőleges komponensek beállíthatóak legyenek rajta, ezzel teret adva a későbbi vizsgálatoknak. Szintén elemzésre kerül a szimulációhoz felhasznált flickermérő függvény, és ennek pontossága a felharmonikusokra adott válasz tekintetében. A függvény alapján megvizsgálom egy olyan digitális, Simulink alapú flickermérő modell megvalósítási lehetőségeit, ami a későbbiekben alapja lehet a flickermérő pontossága precíz meghatározásának. A különböző felmerülő problémák fényében javaslatot teszek a további vizsgálódás irányára.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.