Főelosztó hálózati transzformátorok állapotellenőrzési vizsgálatai

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Németh Bálint
Villamos Energetika Tanszék

A mai kor emberének életében kiemelkedően fontos szerepet tölt be a villamos energia. Napjainkban az élet minden területén jelen van, felhasználása rendkívül széleskörűvé vált. Jelenlétére csak akkor figyelünk fel igazán, ha annak folytonossága megszűnik. A fogyasztók aktuális igényeinek megfelelően folyamatosan elő kell állítani a villamos energiát, mivel annak megfelelő mennyiségben való tárolását a technológia még nem tette elérhetővé.

Ahhoz, hogy a fogyasztók ellátottsága folytonos legyen, olyan hálózati berendezésekre van szükség, amelyek üzembiztosak, esetleges meghibásodásukat előre meg lehet becsülni, ezzel elkerülve a nagy vesztességekkel járó üzemzavarokat. Annak érdekében, hogy a villamosenergia-hálózaton működő berendezések állapotai meghatározásra kerüljenek, részletes diagnosztikai vizsgálatok elvégzése szükségesek. Ezek az állapotellenőrző vizsgálatok roncsolásmentesen mérik fel a hálózati elemeket, melyeknek a legtöbbjük a helyszínen elvégezhetőek.

A szakdolgozatom elsődleges célja a főelosztó hálózati transzformátorokon elvégezhető állapotellenőrzési vizsgálatainak a bemutatása volt. Az erőátviteli transzformátorok a villamosenergia-rendszer nélkülözhetetlen elemei. Állapota nagymértékben befolyásolja a teljes rendszer üzembiztonságát.

A dolgozat első felében a villamos hálózat rövid ismertetését követően a transzformátoroknak a hálózatban betöltött szerepét, majd ezt követően a működését mutatom be. Szabványok, és szakirodalom segítségével a mérések elrendezése, elméleti háttere, különböző hibák detektálása, összességében az általános állapotuk meghatározása kerül kiértékelésre.

A második, és egyben a dolgozat fő törzsét adó egységben, az elmélet után a gyakorlatban elvégzett, transzformátorokon mért vizsgálatok kerülnek áttekintésre. Három főelosztó hálózati transzformátor mérési eredményét, amit az ELMŰ Hálózati Kft. Diagnosztikai csoportjától kaptam, jól mutatja, hogy a különféle vizsgálatokkal, milyen jellegű hibák lelhetőek fel a szigetelési-, és mechanikai állapotokban.

Végül a Transzformátor Állapot Tényező (TÁT) kiértékelő rendszert ismertetem röviden. Összehasonlítom további általános állapotot leíró rendszerekkel. Mindezek után további fejlesztésre, finomításra mutatok lehetőségeket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.