Fogak és foggyökerek térbeli szegmentálása és vizualizálása cone-beam CT felvételek alapján

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Benyó Balázs István
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Az orvosok diagnosztikai munkájának számítógépes támogatására egyre nagyobb az igény. Különösen igaz ez az orvosi képalkotó eljárások alkalmazása esetén, hiszen a gyakran zajos felvételekből a diagnosztikai döntéshez szükséges információ kinyerése nagy szakértelmet kíván. A megtartó fogászat egyik új technológiai eljárása a cone-beam CT-vel végzett képalkotás.

Diplomamunkámban elemzem a cone-beam CT-vel készített felvételeket, és megvizsgálok különféle képalkotó eljárásokat, melyek alkalmasak a maxillofaciális területen elhelyezkedő fogak szegmentálására. Munkám egyik legfontosabb célja a fogak gyökércsatornáinak feltérképezése a fogorvosi diagnosztikai döntések támogatásához. Bemutatom az általam megvalósított régiónövesztéses szegmentáló eljárás részletes kidolgozását, majd prezentálom, hogy milyen megoldással értem el a szegmentált képeken a gyökércsatornák automatikus feltérképezését. A kidolgozott algoritmusokat Matlab környezetben valósítottam meg. Ezt követően bemutatok egy, a szegmentált, és egymástól elszeparált fogak, valamint a megtalált gyökércsatornák térbeli megjelenítésére alkalmas vizualizálási módszert.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.