Fogyasztói elektronikai eszközök címkéinek automatizált feldolgozása

OData támogatás
Konzulens:
Hadházi Dániel
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Termékcímkéken található információk automatikus feldolgozása és adatainak számítógépes rendszerekbe való rögzítése számos logisztikai művelet automatizálását teszi lehetővé. A termékek címkéinek lokalizálása és szegmentálása révén, előkészíthetjük a képi információkat optikai karakterfelismerő és vonalkód leolvasó eljárások számára.

Dolgozatomban egy kulcspontok illesztése alapján működő modell alapú szegmentációs eljárást javaslok. A termékcímkére jellemző affin torzítások mellett reprodukálható kulcspontokat az intenzitáskép Hesse mátrixa és színük intenzitása alapján határozom meg. A kulcspontokat a SIFT leírójuk alapján feleltetem meg a modell pontjainak. A szegmentációt követően a képi adatokat vonalkódfeldolgozó és optikai karakterfelismerést végző eljárásokkal értelmezem.

Az eljárás valós idejű alkalmazhatósága érdekében bemutatom a SIFT leírók számításának egy beágyazott GPU-n futtatható megvalósítását OpenGL shaderprogramok formájában, és a feldolgozás későbbi fázisaihoz szükséges algoritmusok kiválasztását és használatát. Részletesen tárgyalom az implementációhoz szükséges elméleti hátteret, az algoritmusok megfogalmazását és az adatok ábrázolását ebben az együttes GPU, CPU környezetben.

Az eredmények megmutatják, hogy az implementáció megfelelhet a valósidejűség követelményének, és hogy a kiválasztott kulcspontok alapján pontos lokalizáció hajtható végre. Méréseim során a fogyasztói elektronikai eszközök termékcímkéit dolgozom fel a bemutatott eljárással.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.