Főkomponens elemzés alkalmazása érzelemfelismerés területén

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vicsi Klára
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A korábbi féléves „Önálló laboratórium” munkám témája a meglévő érzelem adatbázis feldolgozásában és javításában való részvétel, gépi felismerővel (SVM) és a Praat programmal való megismerkedés, valamint a teljes mondatok érzelem-felismerésének vizsgálata volt.

Szakdolgozatomban az eddig tanultak fényében egy új eljárásra, a főkomponens elemzésre teszek kísérletet, melynek segítségével meghatározhatjuk mely akusztikai paraméterek lényegesek az érzelem-felismerés során. Ennek segítségével remélhetőleg újabb optimalizációs lehetőségek nyílnak meg előttünk és jobb eredményekre juthatunk. A feladat végrehajtásához a Beszédakusztikai Labor által rendelkezésemre bocsátott érzelmi tartalmú hanganyag adatbázist használtam.

A dolgozat első részében általánosan írok az érzelmekről, később az érzelemadatbázissal foglalkozom.

A munkám nagyobbik része a főkomponens elemzés alapjainak leírásával foglalkozik és gyakorlati megvalósításával. A PCA - t Matlab segítségével viszem gyakorlatba, szemléltetem ennek lépéseit.

A szakdolgozat végén az eredményül kapottakat értelmezem, illetve leírom az általam nyert tapasztalatokat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.