Földkábeles csatlakozóvezeték létesítési kérdései

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Ladányi József
Villamos Energetika Tanszék

Dolgozatomban a közcélú hálózatra csatlakozás folyamatát mutatom be, olyan esetet vizsgáltam, amikor a közcélú hálózat alkalmas az új igény ellátására, azaz nincs szükség hálózat bővítésre, illetve a csatlakozóvezeték megvalósítása földkábellel történik. A téma szorosan kapcsolódik a munkámhoz, illetve már az egyetemen is foglalkoztam a témával az önálló laboratórium keretein belül.

Alapvetően három részre osztható a dolgozat. Egyrészt foglalkozok az áramszolgáltatói folyamatokkal: bemutatom, hogy mi történik az igénybejelentés és a kivitelezés között, illetve azt is megvizsgálom, hogy ezek a folyamatok, hogy gyorsultak, egyszerűsödtek, változtak az idő során. Másrészt a külső tényezőket is megvizsgálom: milyen szabványokat kell alkalmazni, milyen jogszabályok vonatkoznak a csatlakozóvezeték létesítésére, ezek közül ismertetem a legfontosabbakat, amelyeket napi szinten alkalmazni kell. Harmadrészt egy konkrét tervezési feladaton keresztül bemutatom, hogy a fentiek, hogyan, vagy épp hogy nem tudnak érvényesülni. Ezeken kívül pedig egy-két érdekes, tanulságos munkát szeretnék bemutatni, amely valamilyen szempontból eltér a normális ügymenettől, de rámutat valamilyen problémára, esetleg jövőbeli lehetőségekre.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.