Fordítástámogató rendszer fejlesztése .NET környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Benedek Zoltán
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A diplomám témája a memoQWeb, a memoQ fordítástámogató rendszer webes kliensének qTerm moduljához egy teljesen új funkció elkészítése, és a projekt menedzsment feladatokból bizonyos részek megvalósítása. Jelen dokumentum tartalmazza a fordítástámogató rendszerek általános bemutatását, a memoQWeb-hez kapcsolódó konkrét feladataimat, az út közben felmerült kihívásokat, a megvalósításhoz használt technológiák bemutatását, illetve az elkészített funkciók részletes ismertetését.

A feladatom két nagy részre bontható fel:

• a qTerm terminológiakezelő modulhoz egy olyan komponens elkészítése, ami lehetővé teszi terminológia adatbázisok HTML alapú formázott megjelenítését, valamint PDF formátumba történő hatékony exportálását

• egy teljesen új modul, a projekt menedzsment modul implementálásában való részvétel, a megvalósításhoz szükséges technológiai megoldások kutatása

Az első feladat esetében a cél egy már meglévő modulba egy olyan felület biztosítása a felhasználók számára, ahol képesek a terminológia adatbázisokban (Term bases) lévő bejegyzéseket megtekinteni kétféle nézetben. Az egyik gazdag megjelenítést biztosít minden egyes adat, meta információ, képek megjelenítésével, míg a másik nézet egy, csak a fordítási bejegyzéseket mutató, egyszerű szótár nézet. A felületről indított exportálás által előállított PDF-nek egy az egyben olyannak kell lennie, mint amilyennek a HTML forrás kinéz a felhasználó böngészőjében.

A másik feladatomban, a teljesen új projekt menedzsment modul implementálásából a projektek listázása, hozzájuk tartozó dokumentumok menedzselését megvalósító felületek létrehozása jutott nekem, merőben új, kurrens web-technológiákat felhasználva.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.