Fordulatszám mérés minőségének hatása a villamos hajtások fordulatszám szabályozására

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Számel László
Villamos Energetika Tanszék

A villamos hajtások szabályozása, a legtöbb esetben zárt hurokkal, egy negatív visszacsatolással előállított hibajellel történik. Az esetek túlnyomó többségében a szabályozások szimulációja során mindig ideális visszacsatolást tételezünk fel. A valóságban ez azonban nem lehetséges. Az érzékelő szervek, sosem ideálisak és a modern digitális szabályozások esetén még feldolgozás „tökéletlenségét” is figyelembe kell venni. Ezért foglalkozom a dolgozatban a fordulatszám mérés hibájából eredő hatásokkal, amik befolyásolják a fordulatszám szabályozását.

A dolgozatban egy rövid bevezetés után ismertetésre kerülnek a villamos hajtások ismert és használt fordulatszámmérő eszközei, különös tekintettel a nagy felbontású szögadókra, melyek ugyan alapvetően pozíciójelet állítanak elő, de ezt a digitális feldolgozó egység segítségével fordulatszámjellé alakíthatjuk át. A következő rész éppen ezzel foglalkozik, hogy a ma leggyakrabban használt impulzusadók segítségével miként lehet digitális fordulatszámjelet előállítani, illetve ezeknek milyen a hibája. Ebben a részben két módszer kerül bemutatásra.

A harmadik nagyobb fejezet általánosan írja le az egyenáramú motorok fordulatszám szabályozását az alárendelési elv alapján, a klasszikus soros kompenzátorok felhasználásával. A fejezetben az analóg és a digitális soros kompenzáció eszközei és módjai ismertetésre kerülnek. Meg kell említeni, hogy nem csak soros kompenzációval lehetséges ma már a szabályozás.

Az ezt követő fejezet, a két korábban ismertetett mérési módszer, és egy ehhez hozzátartozó szabályozási kör MATLAB-SIMULINK-ben épített modelljének a szimulációs vizsgálatait foglalja magába. A szimulációs eredményekből kiderülnek a mérés és emiatt a szabályozás hibái, gyengeségei.

Az utolsó rész egy lehetséges javítását mutatja be a mérésnek. Egy nagypontosságú mérésről lesz szó, mely elsősorban a szoftveres feldolgozás hatékonysága miatt és a jeladók eltérő jellegéből (szinuszhullámú) eredően pontosabb pozícióértékek állhatnak rendelkezésre, és ezekből így pontosabb fordulatszám visszacsatolás számítható.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.