Forgalmi modellek Voice over LTE szolgáltatáshoz

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Molnár Sándor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A távközlési szolgáltatók világszerte törekednek a VoLTE szolgáltatás bevezetésére. Ez a szolgáltatás biztosítja a 4G feletti telefonálást; emellett céljai között szerepel, hogy a hagyományos hangátvitelnél jobb minőségét garantáljon és kisebb terhet jelentsen a készülék és ezáltal az előfizető számára. Elméleti szinten lehetővé teszi az elszakadást a korábbi 2G és 3G hálózatoktól és lezárja az áramkörkapcsolt szolgáltatások csomagkapcsolt hálózatokon való megvalósítását.

Munkám során megismertem a VoLTE szolgáltatás szempontjából nélkülözhetetlen építőelemeit az LTE és IMS hálózatnak, valamint a jelenleg is a Magyar Telekom Nyrt LTE hálózatát folyamatos megfigyelés alatt tartó monitorozó rendszert, az AITIA Zrt-nek köszönhetően.

Az LTE specifikus azonosítók, az Attach folyamat megismerését követően képessé váltam az LTE S1-MME interfészén menő S1AP protokoll alapú üzenetekből az S1AP CDR-k összeállítására és az ezen interfészen átvitelre kerülő, a forgalom döntő hányadát adó titkosított üzenetek kititkosítására.

Az AITIA Zrt monitorozó rendszerének segítségével az AITIA Zrt által folyamatos fejlesztés alatt álló, a Magyar Telekom Nyrt LTE hálózati forgalmát valós időben kititkosító rendszerét vizsgálat alá helyezhettem és egyes problematikus mechanizmusaira fényt deríthettem.

Az AITIA Zrt révén valós IMS-beli SIP forgalomhoz jutottam, mely feldolgozását saját Pythonban megírt programom segítségével elvégeztem, így előállítottam egy SIP CDR nyitási időket tartalmazó idősort, ami a hálózati forgalom elemzés és modellezés alapját biztosította.

A létrehozott idősor stacionaritását MATLAB függvényem segítségével megvizsgáltam. A stacionáriusság biztosításáért az idősor elemeinek egy részét elhagytam. A stacionaritás analízis után kiválasztott stacionárius idősoron részletes forgalmi analízist végeztem. Az új idősor jellegzetességeit megragadó, a forgalmi analízis során használatos jellemzőket a MATLAB beépített és a saját MATLAB függvényeim segítségével meghatároztam, ábrákon illusztráltam.

A kapott eredményeknek megfelelően egy Poisson-modellt alkottam, mely létjogosultságának igazolásához egy egy csomópontos sorbanállást szimuláltam MATLAB-ban a valós forgalom, és az általam készített modellre épített forgalom esetén. A validációs test alapján, a megalkotott Poisson modell jól írja le a mért forgalmat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.