Forgalmi profil-alapú valós idejű hálózati erőforrás menedzsment mobilalkalmazások számára

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Orosz Péter
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Egyes mobilalkalmazások a hálózaton adatforgalmat generálhatnak, melyeket megfigyelve meghatározható egy, az adott alkalmazást jellemző adatforgalmi profil. Ebből a mintázatból következtethetünk a felhasználó viselkedésére vagy az általa használt hálózat, alkalmazás aktuális átviteli jellegzetességeire is, hiszen ezek mind-mind hatással vannak a forgalom csomagszintű jellemzőire. Az egyes profil mintákhoz meghatározott teljesítménymutatók (key performance indicator, KPI) segítségével a minőség osztályozható, mely által a hálózat- és szolgáltatásminőség csökkenésére utaló jeleket fedezhetünk fel. A dolgozatom középpontjában a híres képmegosztó alkalmazás az Instagram áll, melyen részletesen bemutatom az általam használt detektálási módszereket.

A dolgozat célja egy olyan automatizált szabályzó rendszer megvalósítása, mely egy alkalmazás adatforgalmi profilja alapján képes a hálózati erőforrások dinamikus menedzselésére. Az egész rendszer két nagy részre bontható, az első komponens feladata a hálózaton generált adatforgalom elkapása, illetve az elkapott adatok alapján az alkalmazás, valamint azon belül egy konkrét felhasználói eset detektálása. A dolgozatomban kifejtem azokat a detektálási módszereket, melyek hozzásegítenek minket ahhoz, hogy az alkalmazásról egy adatforgalmi profil állítsunk fel, melynek segítségével a szabályzási paramétereket konfigurálni tudjuk. Továbbá bemutatom az Instagram nevű alkalmazást, azon keresztül ismertetem a tárgyalt detektálási módszerek hatékonyságát. A második részben tárgyalom a megfigyelő komponens által feldolgozott adatok alapján az erőforrások szabályozásának folyamatát. A feladatban kulcsfontosságú szerepet játszik a felhasználói élmény (Quality of Experience, QoE) meghatározásában az egyes alkalmazások esetén, melynek romlásakor a szabályzó komponens beavatkozik. A témán hárman dolgoztunk, az elvégzett munka különböző alkalmazások vizsgálatát és a teljes rendszer implementálását foglalja magába. Én a rendszer szabályzó komponensét terveztem meg és valósítottam meg C és C++ nyelven. A dolgozatban részletesen bemutatom annak működését, igazolom működésének helyességét.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.