Forgalom osztályozás Bloom szűrőkkel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Simon Csaba
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A diplomamunkám egy új, folyam-alapú terheléselosztó megoldás tervezését és fejlesztését tárgyalja, mely az egyre növekedő Internet forgalom optimális kezelésben nyújt segítséget, biztosítván a megfelelő szolgáltatás minőséget. Ez a munka az SDN-re (Software-defined Networking) épül, és az OpenFlow v1.3 referencia switch-et veszi alapul, amihez egy RRBF (Round-robin Bloom filter) megoldást integrál. A rendszer képes IP folyamokat azonosítani, azokat egyedi ujjlenyomatokkal felcimkézni és Bloom szűrőkben tárolni round-robin módon, és ezekután kiküldeni őket a legkevésbé terhelt porton. Az OpenFlow alapú RRBF számos bemeneti paraméterrel rendelkezik, többekközt ilyen a bloom szűrők száma, a várt bejövő folyamok száma, a fals pozitív valószínűség, a szűrők rotálásának időperiódusa, a folyam arány és a folyam tranziens eliminálásához szükséges csomagok száma.

Továbbá, a munkám betekintést ad a különböző terheléselosztó megoldásokba, a Bloom filterek elméletébe és az OpenFlow specifikációjába.

Végezetül az elért eredményeket mutatja be, a nyitott kérdéseket tárgyalja és a jövőbeli terveket sorolja fel.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.