Forgalomirányítási algoritmusok fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Harmati István
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Forgalomirányítási algoritmusok fejlesztése

Ebben a dolgozatban számos forgalomirányítási algoritmust vizsgáltam. Mindegyik a városi forgalom irányítására korlátozódik, ugyanis jellemzően a városokban találhatóak közlekedési lámpák, illetve lámpa-rendszerek.

Az első részben egy olyan folyamatos-idejű modellt használtam, amit a folyam-modellezésre terveztek. A városi forgalom modellezéséhez azonban célszerűbb egy diszkrét-idejű rendszert használni, ezt CTM-nek nevezzük. Ebben a környezetben kétféle rendszert vizsgáltam meg egyetlen jelzőlámpás kereszteződést tekintve. Az egyik egy genetikus algoritmuson alapuló optimalizáció, a másik pedig egy fuzzy logikát használó – adaptív irányítási stratégia. A módszerek ismertetése során kitérek a fenti két stratégia különbözőségeire és előnyeire.

A második részben egy artériás közlekedési rendszert vizsgálok, ahol egy útvonalon több jelzőlámpás csomópont is található. Itt szintén kétféle algoritmust valósítottam meg. Itt is egy genetikus algoritmus szerepel elsőként. A második módszer egy gradiens alapú optimalizáció, többdimenziós térben. Ebben a szakaszban is kitérek a különböző stratégiák előnyeire és hátrányaira.

A harmadik részben egy egész közlekedési hálózatot modelleztem, amin egyfajta artériás közlekedési algoritmust alkalmaztam. Ez részben emlékeztethet a második szakaszban vizsgált algoritmusok egyikére, kiegészítve a közlekedési hálózat adta egyéb megkötésekkel. Ezen megkötések – mint látni fogjuk – újabb érdekes problémákat vetnek fel. Modellezek továbbá egy naiv megoldást, hogy viszonyítási alapot képezzen az artériás móddal való összehasonlításokhoz, mérésekhez.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.