Forgásparaboloid-antenna sugárzórendszerének tervezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Pávó József
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

A diplomaterv egy fókuszból táplált forgásparaboloid-antenna dielektromos primersugárzójának tervezését, és a tervezéshez használt többcélú optimalizálással kombinált, csatolt numerikus módszert tárgyalja. A feladat egy az ETSI EN 302 217-4-2 szabvány négyes osztályának megfelelő interferenciavédettséggel rendelkező forgásparaboloid-antenna tervezése.

Apertúraantennák pontos, numerikus módszerekkel segített tervezése napjainkban továbbra is komoly számítási kapacitást igényel. A feladat megoldása során bemutatok egy végeselemes szimuláción és az indukált áramok módszerén alapuló, csatolt számítási eljárást, melyet implementálva a dielektromos sugárzó geometriájának ismeretében a forgásparaboloid-antenna fontosabb tulajdonságai (reflexió, nyereség, távoltéri karakterisztika) gyorsan számolhatók.

A bemutatott eljárást többcélú optimalizálási algoritmussal együtt alkalmazva került tervezésre a 18GHz-es frekvenciasávban működő dielektromos primersugárzó. A tervezési tapasztalatok alapján ismertetek egy az adott struktúrára érvényes, tervezési eljárásra vonatkozó általános ajánlást, melynek segítségével lehetőség nyílik egy teljes antennacsalád tervezésére. A megtervezett és legyártott primersugárzó számított paraméterei a mérési eredményekkel jó egyezést mutatnak a modell verifikációja során megállapított használati tartományon -- a főirányhoz képest +/-15°-on -- belül.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.