Forgó légcsavarok által lesugárzott zaj mérése és elemzése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Rucz Péter
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Napjainkban egyre szélesebb körben alkalmazzák a vezető nélküli repülőgépeket, az úgynevezett drónokat. A hagyományos repülőgépekhez képest a kis méret és a távirányítás, programozott repülés lehetősége, valamint a függőleges fel- és leszállási képességük számos újfajta feladat elvégzését teszi lehetővé. Előnyeiknek köszönhető az utóbbi évtizedben megfigyelhető rohamos növekedés az előfordulási gyakoriságukban és felhasználási területeik bővülésében. Ezeket az eszközöket egyaránt használják polgári, ipari illetve katonai célokra. A repülő eszközök számának gyors növekedésével ugyanakkor egyszerre növekszik az általuk keltett zajterhelés is. Dolgozatomban ezen zaj mérésével, elemzésével és tipikus spektrális jellemzőinek meghatározásával foglalkozom. A lesugárzott zaj mérése, detektálása továbbá felhasználható lehet majd vezető nélküli repülőgépek detektálására védendő objektumok környezetében is.

Kezdetben ismertetem a témával kapcsolatban már fellelhető kutatásokat. Kitérek a méréseik lényegi részeinek ismertetésére és arra, hogy mit tűztek ki célul, valamint milyen eredményeket kaptak. Levonom ezek alapján a következtetéseket és megadom, mi az, ami ezekből számomra releváns információ, amit fel is használok a vizsgálatok elvégzése során. Ezentúl tájékoztatást adok az előnyök és hátrányok mérlegelését szem előtt tartva az általam kiválasztott helyszínről, mérési elrendezésről. Ezek után már rátérhetek az adatáramlás és jelfeldolgozás folyamatára, amik közül a lényegi rész a kinyert adatok kiértékelésének folyamata és az ehhez használt előfeldolgozási eljárások bemutatása lesz. Ábrák segítségével bemutatom a mérési eredményeket különböző konfigurációkban, végezetül pedig levonom a tanulságokat és javaslatokat adok a további mérések elvégzésének módjára és körülményeire.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.