Forgógépek gyártásának optimalizációja végeselem módszerrel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vajda István
Villamos Energetika Tanszék

Összefoglalás

A villamos forgógépek forgórészének tekercseléseire a forgás miatt jelentős mechanikai igénybevételek hatnak. A forgás következtében fellépő centrifugális erőhatás a tekercseket elmozdíthatja a helyzetükből, ezért érdemes a tekercsek rögzítésére ható erőket vizsgálni.

Ez a tanulmány a tekercsrögzítésekre ható erők numerikus módszeren alapuló vizsgálatával foglalkozik.

Az első fejezetből bővebb ismeretekre tehetünk szert az aszinkron motorok szerkezeti felépítésről, kitérve az álló- és forgórész elemeire, valamint a kalickás és csúszógyűrűs forgórész kialakítására. A fejezet végén a tekercselés kialakításának különböző módjait ismerhetjük meg.

A továbbiakban a tekercselés rögzítésének módjairól kaphatunk leírást, ismertetem a különböző horonyék- és bandázstípusokat, valamint a hozzájuk tartozó legfontosabb összefüggéseket a rájuk ható erő, nyomaték és a kialakuló igénybevétel tekintetében.

A következő fejezetben a tekercsrögzítésekre hatók erők miatt kialakuló mechanikai igénybevételeket szimulálom Quickfield 5.10 verziójú végeselem szoftverrel. A szimuláció eredményeit összevetve a kiszámított értékekkel megállapítottam, hogy a módszer alkalmas a tekercsrögzítések méretezésre.

Végül kitérek arra, hogy a végeselem programokat milyen egyéb célokra lehet használni a villamos forgógépek tervezésével kapcsolatban.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.