Formula Student Electric versenyautó energiaellátó rendszere

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Fehér Béla
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Kivonat

A diplomaterv az FRCE01 jelzésű Formula Student versenyautó energiaellátó rendszerének, és kiegészítő egységeinek fejlesztését mutatja be, különös tekintettel az akkumulátorokra, az akkumulátor menedzsment rendszerre, és az erősáramú biztonsági berendezésekre.

A diplomaterv első része a villamos hajtású autók, és a Formula Student versenyek világával foglalkozik. Bemutatásra kerül a Formula Student versenysorozat kialakulása, a versenyszámok, és az azok által támasztott követelmények. Szó esik a fejlesztés hátterét adó BME Formula Racing Team-ről, felépítéséről, és a villamos hajtású autók fejlődéséről a kezdetektől napjainkig.

A második rész összefoglalja az elkészült FRCE01 villamos versenyautó paramétereit.

A harmadik rész bemutatja a felhasznált motorok, és motorelektronika felépítését, valamint foglalkozik a követelményeknek még inkább megfelelő megoldások felkutatásával, a villamos hajtásban rejlő olyan lehetőségekkel, mint az elektronikus differenciálmű, és az energia visszatáplálás.

A negyedik fejezetben az akkumulátorokkal kapcsolatos kérdéseket, és megoldásokat ismertetem. Szó esik a manapság beszerezhető akkumulátor fajták tulajdonságairól, és bemutatom a jelenlegi, és a következő verzióban használatos lítium-vas-foszfát akkumulátorok felépítését, villamos tulajdonságait, és az ezekből fakadó –főként az akkumulátor menedzsmentet érintő- követelményeket.

Szintén a negyedik rész tárgyalja részletesen az akkumulátor pakkok tervezését, és megvalósítását, mely az egyik legnagyobb kihívás volt.

Az ötödik fejezetben ismertetem a versenyautó villamos hálózatának kialakítását, ezen belül a csatlakozók, huzalozások, a 12V-os tápfeszültség alkatrészei, biztonsági berendezések, és az akkumulátor-töltő kiválasztásának szempontjait.

A hatodik rész mutatja be a diplomaterv másik fő részét képező akkumulátor menedzsment rendszer (BMS) tervezését. Itt kifejtem a tervezési folyamat lépéseit, úgy mint a követelmények elemzése, logikai és technikai rendszerterv készítése, a hardver és a szoftver megtervezése, implementáció, és teszteredmények.

A témakiírás nem foglalta magába, de ahhoz hogy a versenyautó elkészülhessen, az ismertetett energiaellátó rendszer megtervezésén és megépítésén kívül gépészeti munkákban is részt kellett vállalnom. Ezeket néhány oldalban megemlítem, majd röviden összegzem a projekt keretein belül elvégzett villamosmérnöki, és egyéb feladatokat is.

A diplomaterv végén található az összefoglalás. A BMS, és az akkumulátorok töltése idáig hibátlanul működött, az élesztés óta nem tapasztaltunk rendellenességet. Ebben a részben írok az őszi torinói Formula Student versenyig elvégezhető fejlesztésekről, és a hosszú távú fejlesztési célokról is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.