Forráskód transzformációja Eclipse környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Kövesdán Gábor
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Az elavult szoftverek modern környezetbe történő átültetése mindig bonyolult feladat. Sok ilyen szoftver még mindig használatban van, és a lecserélésük nehéz. Ezeket a szoftvereket úgy kívánatos modern környezetbe átültetni, hogy a korszerű szoftvertervezési konvenciókat kövessék, tehát jól olvasható és karbantartható kódjuk legyen, és a kompatibilitást is teljesen megőrizzék.

Dolgozatomban arra keresek megoldást, hogyan lehetséges procedurális forráskódot objektum-orientált struktúrájú, a kiinduló kódbázissal azonos szemantikájú kóddá alakítani. Ezt a problémát modellvezérelt eszközökkel vizsgálom, célom új eredmények elérése ezen a területen.

Ennek keretein belül bemutatom a felhasznált környezetet és technológiákat, illetve az alkalmazott megoldás mögött rejlő elméleti ismereteket, megfontolásokat.

Ezt követően ismertetem a kidolgozott módszeremet, amellyel a felvetett problémát vizsgálom. Bemutatom továbbá annak egy Java nyelvű, Eclipse technológiákat felhasználó prototípusát.

Végezetül összefoglalom és értékelem a téma kutatásán keresztül elért eredményeket, illetve kitérek a problémakör esetleges további felmerülő, nyitott kérdéseire és bővítési lehetőségeire.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.