Forraszpaszta nyomtatásához alkalmazott stencilek mechanikai minősítő vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Krammer Olivér
Elektronikai Technológia Tanszék

Forraszpaszta nyomtatásához alkalmazott stencilek

mechanikai minősítő vizsgálata.

Dolgozatomban összefoglalom az újraömlesztéses forrasztási technológia lépéseit, külön részletezve a stencilnyomtatás folyamatát. Bemutattam a stencilek felépítését, megfeszítésének lehetséges módjait, készítéséhez használható anyagait és azok tulajdonságait. Részletesen elemeztem a stencilek gyártási technológiáit, feltüntetve azok előnyeit és hátrányait. Kitértem a stencilek minősítésére is, ahol összehasonlításuk lehetséges módjára hoztam gyakorlati példát és ismertetem a lézeres háromszögelés módszerét.

Önálló munkám során azonos paraméterekkel és technológiával gyártott DEK és Cookson gyártmányú stencilt hasonlítottam össze. A nyomtatás minőségét az apertúrákon a kontaktusfelületekre átjutó forraszpaszta területeinek vizsgálatával határoztam meg. Vizsgáltam csökkenő, növekvő majd újra csökkenő apertúrákat. Ezen vizsgálatok során a Cookson gyártmányú stencil használatakor nagyobb területet borított a forraszpaszta, mint a DEK gyártmányú stencilek esetében, ahol egyeses esetekben (különösen a kisebb apertúra átmérők esetében) a paszta át sem jutott a stencilen. Ezen vizsgálatok alapján, valamint az átviteli hatékonyságot kiszámolva, a Cookson gyártmányú stencil bizonyult jobb minőségűnek, mert kisebb apertúra átmérők esetében is képes jó minőségű nyomtatásra. Vizsgáltam különböző nagyságú BGA kivezetésekhez tartozó apertúrákat, mely során a kontaktusfelületekre felvitt forraszpaszta területek közt szintén a Cookson gyártmányú stencilt használva kaptam nagyobb területeket.

Összefolyás tesztet is végeztem, ahol a pasztacsíkok közti távolságokat mértem. A vizsgálat során a DEK gyártmányú stencilt használva a pasztacsíkok közti távolságok átlaga nagyobb lett, azonban szórásuk is nagyobbnak mutatkozott, mint a Cookson gyártmányú stencilé, így a két stencil ezen vizsgálat szerint azonos minőségűnek tekinthető.

Megvizsgáltam a stencilek feszességét is, mely során egyre növekvő terhelés hatására vizsgáltam a stencilek lehajlását. A vizsgálat során a Cookson stencil feszesebbnek bizonyult, azonban az eltérés a DEK gyártmányú stenciltől olyan kicsi, hogy a két stencilt azonos feszességűnek tekinthetjük.

Összességében a két stencil között jelentős különbség csak a kis átmérőjű apertúrák esetében mutatkozott, ahol a Cookson gyártmányú stencilt használva nagyobb felületen mértem forraszpasztát a kontaktusfelületeken.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.