Forrasztott kötések anyagszerkezeti vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gordon Péter Róbert
Elektronikai Technológia Tanszék

FORRASZTOTT KÖTÉSEK ANYAGSZERKEZETI VIZSGÁLATA

Lézeres hőközlés hatására kialakuló forrasztott kötés mikroszerkezetét vizsgáltam. Célom hogy összefüggéseket találjak a létrejött forrasztás szerkezete és a megmunkáló paraméterek között. A lézeres hőközlés nagy előnye, hogy a kicsi hőbehatási zóna és a koncentrált energiabevitel kihasználásával, reprodukálható kötéseket lehet létrehozni.

Korábbi eredményeim tanulságait felhasználva mérési elrendezést terveztem, és szisztematikus kísérleteket végeztem. A kísérleti eredmények kiértékelésénél mértem az átlagos intermetallikus rétegvastagságot, valamint a forrasz tömbi anyagába oldott intermetallikus kiválások mennyiségét és eloszlását. A kiértékelés segítésére képfeldolgozó makrókat készítettem.

A kísérletekkel párhuzamosan irodalomkutatást folytattam a forrasztások anyagszerkezetéről és kialakulásáról. Ezek alapján elmondható, hogy az általam tanulmányozott szakirodalomban nincs arra utalás, hogy a forraszban lévő intermetallikus kiválások hogyan kerülnek oda, modellek csak az intermetallikus réteg kialakulására vannak.

A félévben elvégzett munka tanulságai alapján megállapítható, hogy az intermetallikus réteg kialakulását, vastagodásának mértékét az anyagi minőségeken (pl. bevonatok) kívül a hőközlés ideje és módja határozza meg. Az intermetallikus réteg vastagsága a forrasz-alapfém mentén nem egyforma. A túlságosan zárványos forrasztások nagymértékben befolyásolták a kialakult anyagszerkezet struktúráját, valamint rossz minőségű csiszolatokat eredményeztek, melyek pontatlanná teszik a kiértékelést.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.