Forrasztott kötések keresztmetszeti csiszolatkészítésének optimalizálása a polírozási folyamattal

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gordon Péter Róbert
Elektronikai Technológia Tanszék

A modern metallográfia, a materialográfia már nem pusztán fémek, hanem például bonyolult mikroelektronikai struktúrák preparálásával és vizsgálatával is foglalkozik. Ezeknek a szerkezeteknek az előkészítésére a hagyományos módszereknél már sokkal korszerűbb metódusok és segédeszközök állnak rendelkezésre. Ennek ellenére a materialográfus dolga nem egyszerűbb, hiszen összetett struktúrák tömegét kell előkészíteni a mikroszkópos vizsgálatokhoz, például az elektronikai ipar számára. Utóbbi esetekben a kihívás abban rejlik, hogy a tudományág sokéves múltja ellenére a termékek anyagainak és integráltságának fejlődése, állandó változása miatt nincsenek konkrét receptek egy-egy új, többféle, sokszor ellentétes tulajdonságú anyagokból felépülő struktúra kezelésére. Ilyenkor a materialográfus feladata, hogy megtalálja azt a törékeny egyensúlyt az előkészítés során, aminek végeredményeként a minta alkalmas lesz a kitűzött vizsgálati cél megvalósításához. Ellentétes tulajdonságokkal rendelkező anyagok egyszerre történő preparálásakor ugyanis elkerülhetetlen, hogy ne engedjünk egy köztes kompromisszum irányába az anyagok külön-külön való előkészítéséhez megfogalmazott feltételrendszerekből. A Szakdolgozat című tárgy keretében a félév során forrasztott kötések és beforrasztott kerámia alkatrészek keresztmetszeti csiszolatkészítésének optimalizálásával foglalkoztam. Kipróbáltam többféle kiöntőanyagot, csiszolási és polírozási módszert és a forrasztott kötések mikroszerkezetének, a szemcsehatároknak és az intermetallikus rétegeknek a vizsgálatát lehetővé tevő oxid-polírozó szereket. Az eredményeket optikai mikroszkóppal értékeltem ki és dokumentáltam le. Szakdolgozatomban az optimalizálási folyamatot megelőző irodalomkutatást, a kísérlettervezést, magát a folyamatot és annak eredményeit foglalom össze.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.