Forrasztott kötések szemcseszerkezetének vizsgálata képfeldolgozási módszereken alapuló elemzéssel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Krammer Olivér
Elektronikai Technológia Tanszék

Feladatom egy olyan Matlabban implementált, képfeldolgozási algoritmus tervezése, amellyel az intermetallikus rétegben az Ag3Sn vegyületekről kvantitív mérést tud elvégezni.

A dolgozatom első részében bemutatom az újraömlesztéses forrasztási technológia főbb lépéseit, majd a forrasztást meghatározó intermetallikus rétegre és vegyületekre jellemző, és az ezeket befolyásoló paramétereket. Ezek után feldolgoztam az algoritmus tervezés lépéseit és módszereit. Legvégül a képfeldolgozás különböző lépéseit és módszereit tekintettem át.

A második részben megterveztem és implementáltam egy algoritmust, amellyel a szemcseszerkezetekre jellemző paraméterek számolhatóak ki. Először tesztképeken számoltam ki ezeket az értékeket, majd optimalizálva azokat, a pásztázó elektronmikroszkópos felvételekre számoltam ki az értékeket, illetve megvizsgáltam néhány szemcsére jellemző paramétert. Az algoritmus tervezése során törekedtem az optimális működésre, ezért folyamatosan vizsgáltam az algoritmus futási idejét.

A szemcsékre (átlagos szemcsekerület, terület, szemcsék száma), illetve szemcseszerkezetre jellemző paramétereket vizsgáltam meg három 305 SAC és egy 405 SAC forraszt tartalmazó tesztképen. Látható, hogy minden egyes Ag3Sn szemcsét sikerült számszerű adatokkal jellemezni. Kiderült, hogy a 305 SAC és a 405 SAC forraszok között nincs számottevő különbség. Az alakjuk minden esetben inkább elliptikus, mint kör, amit alátámasztanak a különböző képekről számított CI és excentricitási grafikonok is. A szemcseszerkezetre jellemző paraméterek értékei nagyjából azonosak az általam vizsgált forrasz tartalmától függetlenül.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.