Fotovillamos erőmű optimális kialakítása a telepítési jellemzők és a hálózati körülmények figyelembe vételével

OData támogatás
Konzulens:
Prikler László
Villamos Energetika Tanszék

A napenergia fotovillamos hasznosítása egyre jelentősebb szerepet kap a villamosenergia-termelésben. Az utóbbi években hazánkban is megélénkült a napelemes rendszerek iránti érdeklődés – nem csak a háztartási méretű, de a több MW-os teljesítménytartományban is. Dolgozatomban egy lehetséges magyarországi naperőmű-telepítési helyszínre a Magyar Mérnöki Kamara 2015-ben kiadott irányelveit figyelembe véve elvégeztem a fotovoltaikus park tervezési folyamatának több lépését. A készülékek katalógusadatai alapján kiválasztottam a naperőműben alkalmazni kívánt napelemtábla- és invertertípust. Meghatároztam a sztringméretet, és javaslatot tettem a napelemtáblák sztringmérethez legjobban illeszkedő elrendezésére. Számításokat végeztem a napelemtáblák optimális dőlésszögének és tájolásának meghatározására. A feladatkiírásban megfogalmazott cél volt a naperőmű optimális kialakítása, így munkám során szem előtt tartottam a lehetséges megoldások helykihasználását, az elérhető energiatermelés nagyságát, a veszteségek minimalizálását, a költségek optimalizálását. Az elkészített Excel számolótáblák, makrók és Python szkriptek a paraméterek helyszín specifikus módosításával későbbi projektek esetén is használhatók döntéshozatalt illetve tervezést könnyítő segédeszközként.

A megtervezett naperőmű hálózati feszültségviszonyokra gyakorolt hatását NEPLAN szoftverrel vizsgáltam. A dolgozatban bemutatásra került az alkalmazott modell topológiája. A felhasznált fogyasztói- és naperőművi betáplálási profilok lehetővé tették különböző időjárási körülmények hatásának elemzését. Vizsgálat tárgyát képezte a teljesítményáramlás iránya a csatlakozó elosztóhálózaton, a 132/22 kV-os transzformátor fokozatkapcsolójára gyakorolt hatás, a változékony naperőművi betáplálás hatása, valamint a naperőmű pillanatszerű kikapcsolódásának hatása.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.