Front End fejlesztés S sávú radarhoz

OData támogatás
Konzulens:
Rösner Vilmos
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Egy aktív felderítőradar az általa kibocsátott impulzus indulása és annak – reflexió miatti – visszaérkezése között eltelt időből tud a körülötte elhelyezkedő objektumok pozíciójára következtetni. Annak érdekében, hogy minél távolabbi céltárgyakat is képes legyen detektálni, adás- illetve vételoldali erősítőkkel tudjuk a jelszinteket bizonyos korlátok között növelni. Egy rádiós adó-vevőrendszerben front endnek nevezzük az antenna és az első keverő között elhelyezkedő blokkot, vagyis azt az áramköri részt, mely az eszköz vivőfrekvenciáján üzemel. Diplomaterv-feladatom keretei közt megterveztem és realizáltam egy kisméretű légi járművek felderítésére alkalmas radarnak ezt a részegységét, vagyis egy négycsatornás adó- és egy szintén négycsatornás vevőerősítő-blokkot. Részletesen ismertetem a megvalósítási folyamat lépéseit, továbbá az elkészült áramkörön végzett mérések eredményeit, és azok kiértékelését. A tervezés során kiemelt figyelmet fordítottam arra, hogy az erősítőcsatornák be- és kikapcsolási folyamata minél gyorsabb legyen, vagyis, hogy a radar adás- illetve vételüzemmódja közötti átkapcsolás a lehető legrövidebb idő alatt menjen végbe.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.