Funkciós elemek és riportok fejlesztése ISU alrendszerben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szikora Béla
Elektronikai Technológia Tanszék

Szakdolgozatom kapcsán két éles projektben vettem rész a HP Magyarország

Kft.-nél. Mindkét projekt egy magyarországi gázszolgáltató SAP rendszerének új funkciókkal való bővítését foglalta magában.

A Szakdolgozatban bemutatott első projekt követelésátadás SAP rendszeren belüli, ABAP nyelvű programokkal történő támogatása volt. A gázszolgáltató a rendezetlen tételeket behajtóirodának adja át.

A folyamat lépései logikailag három különálló részre bonthatók: a tételek előfeldolgozása, a tételek átadása és a tételek utófeldolgozása. Az elő feldolgozás tartalmazza a tételek inkasszóra engedélyezését és a tételek inkasszó irodához rendelését. Ezután következik a tételek tényleges átadása a behajtó irodának. Az utófeldolgozás során beszedett tételeket kiegyenlítik, könyveléssel kivezetik a rendszerből és kiszámítják az utánuk fizetendő sikerdíjat, a be nem szedett tételeket pedig visszahívják.

Feladatom négy program megvalósítása volt:

• Az első a szelekciós feltételeknek megfelelő, rendezetlen tételeket listázza és a behajtóirodához rendelését támogatja.

• A második program segítségével az átadandó tételek behajtó irodánként külön Excel fájlba menthetők.

• A másik két általam írt program az utófeldolgozást támogatja: segítségükkel könyvelhetőek a beérkezett összegek (az inkasszó irodától kapott fájl feldolgozásával), illetve meghatározható a sikerdíj, melyre a behajtó jogosult.

A másik projekt célja, melyben részt vettem, az volt, hogy elkészüljön egy olyan adatstruktúra (információs kocka) és rá épülő riport, mely a Magyar Energia Hivatal számára történő rendszeres havi adatszolgáltatást támogatja. A gázszolgáltatókat törvény kötelezi arra, hogy értékesítési adataikat különböző riportok formájában az állami statisztikai hivatalok rendelkezésére bocsássák. A projekt keretében részt vettem a gázértékesítéseket tartalmazó adattárházban található információs kocka létrehozásában és a rá épülő riportok elkészítésében. A feladat elvégzéséhez Business Explorert használtam, mely az adatokat SAP bővítmény segítségével Microsoft Excelben jeleníti meg. A riportok közül én a MEH G610 jelű, havi értékesítéseket m3/h szerinti bontásban tartalmazó riportot készítettem el. Mivel a riportnak több különböző információs forrása van, az adattárházban létrehoztam egy ún. Multi Provider-t, mely egységes interfészt mutat a Business Explorer felé, az alatta lévő komplex struktúrákat eltakarva.

A gázszolgáltató mindkét fejlesztés eredményét használja, kiváltva ezzel a korábbi nem SAP rendszerbeli megoldásokat. Elmondható, hogy ezen - részben általam készített - fejlesztések eredményeként növekedhetett a vállalati hatékonyság és az SAP rendszer kihasználtsága is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.