Fuvola hangkeltésének modellezése és mérése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Rucz Péter
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A hangszerek népes családjából manapság különleges hangjának, és nagy hangterjedelmének köszönhetően a fuvola az egyik legnépszerűbb fúvós hangszer. Zeneszerzők és zenészek egyaránt előszeretettel alkalmazzák, ami a hangszer tökéletesítésének, illetve a fuvolahang digitális előállításának igényét vonta maga után. Ahhoz, hogy mindezek lehetségessé váljanak, szükségünk van a hangszer hangkeltési mechanizmusának pontos leírására.

Szakdolgozatomban – a fuvola akusztikai modellezéséről szóló szakirodalom eredményeit felhasználva – megvalósítottam egy, a fuvola hangkeltését modellező szoftvercsomagot. A modell képes bármely elképzelhető fuvola akusztikus tulajdonságainak megadására, és hangjának előállítására. A szimuláció a McIntyre Schumacher-Woodhouse modellen alapul, mely a hangkeltést egy lineáris rezonátor és egy nemlineáris gerjesztőelem kölcsönhatásaként értelmezi. A megvalósított akusztikai modell elosztott paraméterű, egydimenziós hullámvezetőként írja le a hangszertestbe zárt légoszlopot, figyelembe véve a hanglyukak, a sugárzási impedancia, illetve a fali veszteségek hatásait. A gerjesztőmodell megalkotása során a légnyelv dinamikáját tárgyaló friss publikációkra támaszkodtam. A két részmodell összekapcsolásával kapott differenciálegyenlet-rendszert számítógépes numerikus eljárással oldottam meg. A modellből nyert kimenetet egyrészt a kapcsolódó szakirodalomban publikált, másrészt saját mérések eredményeivel hasonlítottam össze.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.