GPS adatgyűjtő tervezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Iváncsy Szabolcs
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Kivonat

Bsc szakdolgozatom egy tervezési folyamatot mutat be. Ennek célja egy olyan mikrokontroller által vezérelt egység létrehozása, amely helymeghatározó eszközként képes az aktuális GPS koordináták kijelzésére, illetve a koordináták naplózására is annak érdekében, hogy a bejárt útvonalat később PC-n meg lehessen tekinteni. Ennek megvalósításához az SD kártyára történő mentést választottam. A feladathoz tartozott az eszköz megvalósítása is.

A tervezés első fázisa az volt, hogy konkretizáljam az eszközzel szemben felállított követelményeket, azaz létrehozzam a specifikációt.

Mindezek alapján következett a specifikáció teljesítéséhez szükséges alkatrészek kiválasztása, megismerése. Mivel idén egy eddig számomra új áramkörtervező szoftverrel dolgoztam, ezért annak megismerése után következhetett csak a kapcsolási rajz létrehozása. Ezután az áramkör layout-jának megtervezését követően legeneráltam a gyártáshoz szükséges Gerber fájlokat.

A kész NYÁK lemez kezembe vétele után beforrasztottam a az alkatrészeimet. A tápfeszültség ráadása előtt még egy nagyon alapos átfogó ellenőrzés végeztem, amelynek során találtam olyan részleteket, amelyek korrigálásra szorultak.

A hibák kijavítása után következett a feladatkiírásban foglaltak teljesítéséhez szükséges modulok (a mikrokontroller és szükséges perifériái, a GPS illetve az LCD) megismerése programozói szempontból és az alapvető működéshez szükséges programrészletek megírása.

Ezen modulok felélesztése után a feladat legnehezebb része következett, azaz a kapott GPS adatok mentése SD kártyára, olyan formátumban, hogy ez megjeleníthető legyen térképen. Az adatok tárolásához az SD kártyák általában FAT fájlrendszert alkalmaznak. Azért, hogy a fájlrendszert kezelő modulokat ne nekem kelljen megírni, kerestem egy erre alkalmas library-t. A programmemóriával való takarékoskodás miatt optimalizálnom kellett az általam használt mikrokontrollerre és feladatra. Miután ez megtörtént meg kellett írni a library alacsony szintű rutinjait, amelyek kiszolgálják a felhasználói szinten már megírt függvényeket.

Ezután az eddig megírt programrészleteket rendszerbe foglaltam, azaz megírtam a főprogramot. Az idő szűkében csak a feladat megoldására törekedvén nem aknáztam ki minden olyan lehetőséget a szoftverben, amelyek a hardver által biztosítottak, ehelyett sorozatos teszteléseket végeztem. Ezek eredménye, hogy az eszköz működőképes, azaz a feladatkiírásban foglaltakat tökéletesen teljesíti.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.