GPS alapú prediktív mobilitás-kezelés analitikus vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Bokor László
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Ma már alapvető igény, hogy a felhasználók bárhol és bármikor rákapcsolódhassanak az Internetre telefonálás, adatletöltés-adattovábbítás, vagy akár multimédia alkalmazások használata céljából.

A valamilyen sebességgel, tetszőleges irányban mozgó felhasználóknak azonban szembe kell nézniük azzal a fizikai ténnyel, hogy mozgásuk során alhálózatokat váltanak, azaz a hálózati kapcsolódási pontjuk gyakran változhat.

A sorozatos IP címváltozások a folyó kapcsolatokban jelentős csomagvesztést és késleltetést okozhatnak. A felhasználók elvárása és a szolgáltatók üzleti érdeke, hogy ezek a váltások észrevétlenek legyenek: ne járjanak adatvesztéssel és a szolgáltatás minősége még átmenetileg se ingadozzon.

A fejlesztők segítségül hívják a ma már mindenki számára elérhető és megfelelő pontosságú GPS vevők által biztosított pozíció meghatározást. A GPS segítségével a mozgó felhasználó aktuális pozíciója akár másodpercenkénti mintavétellel, néhány méteres pontossággal megadható. A mérési adatok alapján a mozgás pillanatnyi sebességének nagysága és iránya kiszámítható. A sebességvektor alapján különböző módszerekkel jósolni lehet a felhasználó adott predikciós idő múlva felvett pozícióját és ez által a cellaváltások várható helyét és idejét. A múltban történt hálózatváltások adatait rögzítve és GPS koordinátákhoz csatolva információval bírhatunk az adott területek hálózati lefedettségének tulajdonságairól, és legközelebb arra járva már előre ismerhetjük a váltás kezeléséhez szükséges részleteket.

Dolgozatomban a szakirodalom alapján megvizsgálom a lehetséges prediktív mobilitás-kezelés típusait, úgymint a múltbeli mozgásminták, a jelminőség/jelerősség, valamint az aktuális pozícióadatok felhasználásán alapuló módszereket.

Elemzem a GPS helymeghatározás hibájából és a raszterizációból eredő hibák együttes hatását egyenletes és normális eloszlású pozíció-meghatározási hiba esetén. A predikciós vektor hibáját különböző görbületű pályaszakaszokon vizsgálom különböző sebesség, predikciós idők mellett. Egy adott geometriai elrendezés esetén szimulálom a Wifi hálózat felé közeledő mobil eszköz mozgását, pozíciójának raszterpontra kerekítését és az ebbe a pontba felvett jósló vektor együttes hatását a hálózatváltás valószínűségének becslésére.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.