GPS vevőmodul fejlesztése mérésadatgyűjtő berendezéshez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Pilászy György
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A környezetvédelem napjaink egyik kulcsfontosságú kérdése, ide tartozik a folyók és tavak vízminőség-jellemzőinek folyamatos monitorozása. A korszerű digitális mérőeszközöknek köszönhetően megvalósíthatóvá váltak olyan mobil mérésadatgyűjtő rendszerek melyek képesek akár online adatokat szolgáltatni a vizsgált helyszínről.

A szakdolgozat témája egy olyan intelligens GPS eszköz fejlesztése, amely egy integrált mérésadatgyűjtő rendszer részeként szolgáltatja a helyszíni mérés körülményeinek dokumentálásához szükséges adatokat. A szakdolgozatban bemutatott eszköz MODBUS RTU protokollon keresztül teszi elérhetővé a GPS helykoordinátákat, dátumot és időt, valamint a légköri hőmérséklet és nyomásértékeket.

Az első fejezet bevezeti a mobil mérésadatgyűjtés előnyeit, azon belül pedig a helyszíni vízminőség-mérések körülményeinek dokumentálásához szükséges adatokat.

A második fejezet bemutatja a GPS globális helymeghatározó rendszert és működésének alapjait, majd részletesen ismertet és összehasonlít három GPS modult, melyek megfelelhetnek az intelligens GPS eszköz számára. Végül egy GPS modul kiválasztására is sor kerül.

A harmadik fejezet specifikálja az eszköz hardvertervét, megfogalmazza a hardvermodulokkal szembeni követelményeket. A fejezet ismertet, majd összehasonlít két nyomás- és hőmérsékletszenzort, melyek megfelelhetnek a feladat megvalósításához. Kidolgozásra kerülnek a kritériumok alapján kiválasztott hardverelemek és kapcsolási rajzaik, majd a nyomtatott áramkör is.

A negyedik fejezetben bemutatásra kerül a GPS eszköz működtető programja, beleértve a GPS üzeneteket feldolgozó funkciókat, a szenzort vezérlő I2C rutinokat, végül a MODBUS RTU protokollt kezelő függvényeket és regisztereinek felosztását.

A negyedik fejezet az elkészült eszköz teszteredményeit ismerteti külső terepi mérések és tesztprogramok által.

A szakdolgozat a KMR12-1-2012-0222 számú pályázat támogatásával valósult meg.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.