GSE berendezés fejlesztése a Smog-1 hallgatói műhold kvalifikációs tesztjeinek támogatására

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Dudás Levente
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Diplomatervem témája egy GSE (Ground Support Equipment) rendszer fejlesztése a Smog-1 hallgatói műhold számára. Egy olyan hardvert, és hozzá tartozó szoftvert kell fejlesztenem, mely alkalmas a műhold egyes alrendszereit letesztelni, hogy azok megfelelnek-e a műholdba történő beépítésre, valamint összeszerelés után is tudjon kommunikálni a fedélzeti számítógéppel.

Dolgozatom első részében ismertetem a műhold felépítését. Résztelesen kitérek az egyes alrendszerek kommunikációs megoldásaira, és az energiaellátási módjukra. Ezeket azért

részletezem külön, mert ezek azok a perifériák, amiket nekem összeszerelés előtt tesztelnem kell, így ezek megismerése elengedhetetlen a feladat megvalósításához.

A tervezés leírásában bemutatom, hogy hogyan épül fel a tesztelő alrendszer, azt lebontva az elemi modulokra, és kitérve azok működésére. Ugyancsak ebben a fejezetben mutatom be, és értékelem a mérési eredményeket is.

Első lépésben a tesztelő rendszer felépítését kellett kigondolni, hogy az alkalmas legyen az összes kívánt feladat végrehajtására. Miután ezzel megvoltam, és a fejlesztőcsapat többi tagjával és konzulensemmel is egyeztettem, álltam neki az áramkör megtervezésének. Miután ezzel elkészültem, újabb konzultációkat követően terveztem meg a nyomtatott huzalozású lemezt. A gyártatást követően az élesztés következett, ahol az egyes logikailag elkülöníthető blokkokat a megfelelő sorrendben ültettem be, és ellenőriztem azok helyes működését.

A fejlesztés utolsó lépésében a szükséges mögöttes tesztelő szoftvert fogom elkészíteni. Ennek feladata, hogy kiválasztva az áramkörre kapcsolt alrendszert azon egy teljes funkcionális

tesztet automatikusan le tudjon futtatni, és az előre definiált határértékek tükrében kiértékelve a mérési eredményeket meg tudja állapítani, hogy megfelelően működik-e az adott eszköz. A mérésen túl feladata a szoftvernek, hogy a mért adatokat archiválja, így a későbbiekben is megtekinthetővé tegye a mért eredményeket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.