GSM-R rendszerek vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Imre Sándor
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A GSM technológia világméretű elterjedésének és sikerének köszönhetően a rendszer szolgáltatásai igen széles körben jól ismertek, azokat sokunk rendszeresen használja közvetve vagy közvetlenül. A közcélú és általános felhasználáson felül azonban léteznek olyan különleges működési körülmények, helyzetek, ahol a sajátos adottságok speciális műszaki megoldásokat igényelnek. Nincs ez másképp a vasutak igényeire szabott többletszolgáltatásokat kínáló GSM-R (GSM-Rail) rendszer esetében sem, mely képes a nagysebességű vasútvonalak számára is megszakadás nélküli kapcsolatot biztosítani és az említett szolgáltatásokat nagy megbízhatósággal nyújtani. Jelen dolgozat célja kettős. Egyrészt a rendszer általános bemutatását követően – mely a kialakítás motivációja és folyamata mellett az architekturális felépítés és a szolgáltatások ismertetését is jelenti - a biztosítandó peremfeltételek és az azok teljesítéséhez feltétlenül szükséges műszaki követelmények felsorakoztatásával rámutat azokra a speciális szempontokra, problémákra és megoldási lehetőségekre, amelyek figyelembe vétele illetve alkalmazása a vasúti mobil kommunikációs rendszerek tervezése során felmerül vagy szükségessé válik. Másrészt, deklarált cél volt egy olyan alkalmazás készítése, mely a GSM-R hálózatok tervezése során hatékonyan felhasználható és a számtalan tervezési aspektus minél legnagyobb hányadát lefedve nyújt azok kezelése során hathatós segítséget. Az alkalmazással kapcsolatban megfogalmazott kritériumok, elvárások részletesen a vonatkozó fejezetben olvashatók, összességében azonban elmondható, hogy a fejlesztés során a szigorúan műszaki követelmények teljesítése mellett magas prioritást kapott a felhasználóbarát felület kialakítása, az egyszerű kezelhetőség illetve az univerzális használhatóság biztosítása. A dolgozat záró szakaszában a fejlesztett alkalmazás által szolgáltatott eredmények kerülnek kiértékelésre a rendszer jellemzőiből származtatható előzetes elvárások tükrében.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.