Gantt diagram alkalmazás fejlesztése HTML 5 platformon

OData támogatás
Konzulens:
Albert István
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A feladatom egy olyan webalkalmazás elkészítése, ami segíti a projektmenedzsereket abban, hogy egy projekt során az egyes részfeladatokat az erőforrásokhoz hozzárendelje és ezeket egy Gantt diagram segítségével megjelenjen. Erre a feladatra vastagkliens megoldások (pl: Microsoft Project) már léteznek, de a webes technológiák fejlődésé-vel már van lehetőség hasonló képességekkel bíró, böngészőben futó alkalmazás elkészí-téséhez.

Az előkészületek során megismerkedtem mindazokkal a lehetséges technológiákkal, amik segíthetik a feladat megoldását, és ezek közül kiválasztottam azt a néhányat, ami számomra szimpatikus volt, és a legjobban illeszkedett a felmerülő problémák megoldá-sához.

Az előkészületek után egy ütemező algoritmus elkészítésére volt szükség, ehhez kellet, hogy végezzek egy kis irodalomkutatást a már létező megoldásokról. Az ütemezéshez szükség volt a projekt modelljének megalkotására, figyelembe véve a követelményeket, azaz hogy lehessen feladatokat csoportosítani, lehessen köztük függőségeket megadni, illetve testre szabható legyen a munkanaptár, ami tartalmazza, hogy mely időszakok alatt zajlik a munka a projektben.

Miután az ütemezés elkészült az eredményt valamilyen módon meg is kellett jeleníteni, amihez újra szükség volt egy modell megalkotására, ami a rajzolást végzi. Itt egy techno-lógiai kérdés is felmerült, hogy milyen technológiával kerüljön megrajzolásra a diagram, végül a canvas-ra esett a választás.

Ahhoz, hogy az alkalmazás teljes legyen szükség volt a diagram köré egy webalkalma-zást építeni, amihez AngularJS-t használtam. Ezen a felületen van lehetőség van a pro-jekt feladatainak, a munkanaptárnak és az erőforrásoknak a módosítására.

Végül a perzisztens viselkedés megoldása volt a feladat, hogy a projektet el lehessen tárolni, és onnan visszatölteni. Kettő darab megoldás került kiválasztásra, az egyik, hogy a projekt fájlként letölthető, illetve hogy a felhasználónak lehetősége van a saját Google Drive felhőjében tárolni az adatot. Természetesen lehetőség van arra is, hogy ezek visz-szatöltésre kerüljenek.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.