Gázerőművek üzemeltetésének vizsgálata a földgáz- és a villamosenergia-piacon

OData támogatás
Konzulens:
Sőrés Péter Márk
Villamos Energetika Tanszék

Dolgozatom során ismertetem a villamosenergia-piac és a gázpiac működési modelljét, részletezve a piaci résztvevőket, a piacok liberalizációját és a piacok különbözőségét, ami főként a szállításban mutatkozik meg.

A megújuló energiaforrások előretörésével párhuzamosan egyre nagyobb kihívást jelent azok termelésének nehezen előrejelezhető volta miatt az ellátásbiztonság fenntartása az alacsony károsanyag-kibocsátású erőművekkel kiegészítve. A környezetbarát kombinált ciklusú gázerőműveket mutatom be, amelyek sokkal magasabb hatásfokkal bírnak más fosszilis tüzelőanyagot felhasználó erőművekhez képest. Kitérek a szerkezeti egységekre, a műszaki kihívásokra és az évek során megváltozott piaci körülményekre, amelyek változtattak az erőmű termelési profilján. A villamosenergia-termelő egységek gyakori megterhelő szabályozása során, mint amilyen az indítás, leállítás és a szinkronizáció melletti minimális terhelés, ezek miatt a létesítmény élettartama csökkenhet az üzemeltetési költségek növekedése ellenére.

Az üzemelésük számszerű kiértékelése céljából számításokat végeztem a gönyűi CCGT erőmű 2016-os évére vonatkozóan. Kiszámítottam a Clean Spark Spread (CSS) értékeket, majd ennek függvényében vizsgáltam a termelési adatokat az egész évre, az évszakokra, a hétköznapokra és a hétvégékre vonatkozóan. Ezt követően az erőmű teljesítménye és a CSS értékei közötti korreláció mértékét számszerűsítettem a fent említett időszakokra vonatkozóan. Végezetül a termelési adatokat intervallumokba sorolva vizsgáltam, hogy az adott órákra mekkora CSS érték volt jellemző, amelyekből a konklúziók levonása során előrejelzést tudtam tenni az erőművek működésére a piaci árjellemzők függvényében.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.