Generikus objektum-csoportosítási támogatás SAP PLM folyamatorientált iparágban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szikora Béla
Elektronikai Technológia Tanszék

Munkám célja, hogy bemutassa hogyan vettem részt az SAP PLM Generikus Objektum-csoportosítás Támogatás fejlesztésében a SAP Labs Hungary, Product Lifecycle Management Recipe csapatának tagjaként, mint informatikus gyakornok. A dogozat az egész projekt csapat feladatát felöleli a funkcionális leírástól, a tervezésen keresztül az implementálásig majd a tesztelésig.

A dolgozat a háttérismeretek fejezettel kezdődik. Ennek első része ismerteti az SAP Product Lifecycle Managemenent (Termék Életciklus Menedzsment) terméket. A második rész a Recipe Development (Recept Fejlesztés) megoldást mutatja be üzleti szempontból, mivel a Generikus Objektum-csoportosítási Támogatás ehhez a területhez kapcsolódik. A Recipe (Recept) és a Specification (Specifikáció) üzleti objektumok részletezésre kerülnek, mint objektumok típusok, amelyek menedzselését a Generikus Objektum-csoportosítás Támogatás lehetővé teszi.

A fejlesztés a szoftver piac világában való elhelyezése után technológiai rész következik a PLM UI Framework-ről. A keretrendszer három rétegből épül fel: adatbázis réteg, adathozzáférési réteg, felhasználói felület réteg. Ezek ebben a sorrendben kerülnek ismertetésre. A Service Provider Infrastructure (SPI), a Web Dynpro (WD) és a Floorplan Management technológiák szintén bemutatásra kerülnek a fejezetben.

A második fejezet a feladat leírást és analízist tartalmazza. A feladatkiírás kibontásra kerül részletiben, ismertetve az iparban fellépő valós igényeket és követelményeket, amelyek a fejlesztést szükségessé teszik valamint a célokat, amelyeket a szoftvernek meg kell valósítania.

A harmadik fejezet a megoldást tartalmazza. A tervezés rész az alkalmazás rétegelt struktúráját alulról felfelé ismerteti. Elsőként az adatbázis és a Business Object (üzleti logika, amely közvetlenül az adatbázis rétegre épül) rétegek kerülnek bemutatásra. Ezt követi a Service Provider Infrastructure ismertetése, amely a kommunikációt valósítja meg az üzleti logika és a felhasználói felület között. Végül a felhasználói felület leírása következik.

Az implementációs rész szintén ilyen sorrendben írja le a rétegeket. A fejlesztés objektum orientált paradigmát követ. Az adatbázis hozzáférés, az adatáramlás a rétegek között, a jogosultság és profil kezelés, a szolgáltatások és operációk, valamint a felhasználói felület megvalósítása objektum orientált szabványok szerint történt. A funkciók részletesen leírásra kerülnek a különböző osztályok metódusai és attribútumain keresztül.

A fejezet utolsó része az Import from File megoldást írja le, amelynek teljes megvalósításáért a projekten belül én voltam felelős.

A negyedik fejezet az eredményeket ismerteti. Az alkalmazást a végfelhasználó szempontjából mutatja be, képekkel és magyarázattal illusztrálva a megoldást. A fejezet célja, hogy minden szükséges információt biztosítson a PLM Generikus Objektum-csoportosítási Támogatás hatékony és produktív használatához.

Az ötödik fejezet a tesztelést ismerteti, részletezve a teszteseteket, amelyek a megoldás validálására szolgáltak.

A hatodik fejezet az összefoglalás.

Munkám függelékkel és irodalomjegyzékkel zárul.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.