Géntranszformált hairy root kultúrák hatóanyag produkciójának fokozása fermentációval

OData támogatás
Konzulens:
Bányai Péter
SE Egészségügyi mérnök MSc

Munkánk során géntranszformált Rubia tinctorum hairy root kultúrák fermentorban történő tenyésztésével és kémiai vizsgálataival foglalkoztunk.

A Rubia tinctorum antrakinon komponensei, és számos egyéb termelt vegyülete révén farmakológiailag hasznos, sokrétű növény. Felhasználható például vesekőoldóként, valamint gombaölő, baktérium-, és vírusellenes hatása is jelentős.

A hatóanyag termeltetésben előnyös tulajdonságainak köszönhetően kiváló perspektívát nyújtanak a géntranszformált hairy root növényi kultúrák. Kísérletes munkánk során a célunk volt, hogy Rubia tinctorum hairy root kultúrákból nagyobb léptékben állítsunk elő biomasszát fermentációval, és így fokozzuk a hatóanyagprodukciót.

Jelen diplomatervben először elméleti szinten ismertetem a Rubia tinctorum L. gyógynövényt, a hairy root kultúrákat, a növény jellemző antrakinon típusú tartalmi anyagait, a hairy root kultúrák fermentációját, és bioreaktor típusokat, valamint az általunk használt kromatográfiás eljárásokat úgy, mint szilárd fázisú extraktció, és HPLC.

Az elméleti alapok ismertetése után a kísérletes munkánkról olvashatunk részletesen. Bemutatom a Rubia tinctorum hairy root kultúrák laboratóriumi tenyésztésének, és fenntartásának menetét, az alkalmazott táptalajtípusokat, és azok elkészítését. Ismertetem a bioreaktort, és előkészítését a fermentációhoz, a fermentáció folyamatát, a termelt biomassza begyűjtését, és liofilizálását, valamint a minták előkészítését spektrofotometriai, és HPLC vizsgálatokhoz. A diplomaterv végén demonstrálom a spekrtofotometriai, és HPLC vizsgálatok eredményeit összantrakinon, alizarin, és purpurin koncentrációkat vizsgálva. Értékelem tapasztalatainkat, és említést teszek kísérletes munkánk további perspektíváiról.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.