Globális illuminációs módszerek a grafikus kártyán

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szécsi László
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Dolgozatom elsõ fejezetében bemutatom az általam használt technológiát, az Optix keretrendszert, és kitérek arra, miért érdemes ezt használni

a többi lehetõség helyett. Az ezt követõ fejezetben kitérek a sugárkövetés elméletére is, melyre jelentõsen építenek a késõbbi fejezetek. Itt egy helyen összegyûjtök olyan módszereket, melyek hasznosak lehetnek egy gyors és effektíven számítható jelenet létrehozásához.

A harmadik fejezetben szemléltetem a brute force globális illuminációs algoritmust, azaz a path tracing-et. Itt kitérek a mögöttes elméletre, mi az a Monte Carlo integrálás,

mi is a BRDF, illetve szemléltetek pár módszert, mellyel könnyedén javíthatunk az path tracing algoritmuson.

Negyedik fejezetben részletezem a Metropolis light transport algoritmus mûködését, bevezetve a Metropolis sampling alapötlettel, majd pedig erre építve a tényleges

globális illuminációs algoritmust.

Az ötödik fejezetben egy másik területrõl is írok, konkrétan a participating mediumról, melybe beletartozik a füst, tûz stb. Ezen jelenségek jelentõsen képesek

a színteret javítani és azt még fotorealisztikusabbá tenni.

Az utolsó fejezetekben pedig összehasonlítom a módszereket, és pár képen keresztül szemléltetem az eredményeimet.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.